Veiligheid

  1. Bij trajecten worden een aantal medische en persoonlijke gegevens (allergieën, medicijngebruik, contactpersoon en overige belangrijke gegevens in geval van nood) gevraagd, die belangrijk kunnen zijn bij noodgevallen. Deze informatie wordt opgeslagen in het cliëntdossier.
  2. Wijnanda heeft een geldig EHBO diploma. EHBO verbandtas staat in de praktijk. Bij eventuele wandelen buiten heeft Wijnanda een reis EHBO setje mee.
  3. Bij het wandelen door het bos, controleer jezelf na de wandeling op eventuele teken.
  4. Zorg bij het wandelen dat je geschikte kleding aan hebt, die je beschermen tegen regen, kou of eventuele warmte. Het zelfde geldt wanneer je gebruik gaat maken van de ElliptiGo of training in de DoJo, zorg voor passende kleding en schoenen.
  5. WIJNANDA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.


Meldcode Huiselijk Geweld

Als professional houd ik mij aan de meldcode Huiselijk Geweld. Voor meer informatie klik hier.