Reflectie gezinshuisouders

Wat is reflectie?
Bij reflectie staat iemands professionele handelen en daarmee zijn of haar proces centraal. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geeft een duidelijke beschrijving van de drie dimensies waarop reflectie zich richt. Namelijk;

1.De technische dimensie
Elk kind vereist een andere aanpak en daarover kun je als gezinshuisouder behoorlijk van inzicht verschillen met een zorgaanbieder, een voogd of je partner. Hoe ga je daarmee om en weet je voor jezelf hoe je het wilt doen? Hoe kun je met een open blik blijven kijken naar andere pedagogische mogelijkheden? Wat maakt dat jouw aanpak bij het ene gezinshuiskind wel werkt en bij een ander niet? Of hoe verhoudt een bepaalde aanpak zich tot de kracht van het gewone leven binnen het gezinshuis?

2.De normatieve dimensie
Als gezinshuisouder werk je in een krachtenveld met allerlei personen en instanties (biologische ouders, voogden, gemeenten, zorgaanbieders, orthopedagogen etc.). Binnen dat krachtenveld gebeurt het soms dat je iets ‘moet’ doen wat je tegen de borst stuit, wat indruist tegen jouw beroepsethiek. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Wat doe je als een plaatsing in jouw gezinshuis voor een kind niet goed blijkt te zijn, terwijl allerlei (persoonlijke) belangen spelen die zorgen dat een plaatsing blijft voortduren?

3.De persoonlijke dimensie
Nog meer dan in andere beroepen leg je als gezinshuisouder je ziel en zaligheid in je werk. Je laat kinderen bij jou in huis wonen. Je komt bij deze, vaak getraumatiseerde, kinderen regelmatig dingen tegen die die haken aan wat jij persoonlijk in je leven op je bordje hebt gehad. Hoe ga je daarmee om? Wat maakt dat je je soms enorm aan een kind ergert? Hoe kun jij jezelf blijven in je eigen huis? En wat voor invloed heeft het gezinshuis op je eigen kinderen of partner?

Door de drie dimensies van professionaliteit en hun onderlinge samenhang centraal te stellen in de reflectie, voldoen de reflectiegesprekken en/of intervisiebijeenkomsten die ik aanbied, aan de richtlijnen van het SKJ en aan de kwaliteitseisen van Gezinshuis.com. Gezinshuisouders dienen vervolgens zelf in een kort verslag te beschrijven op welke wijze de drie dimensies aan bod zijn gekomen. Dit brengt een waardevolle verdieping van de reflectie en is een voorwaarde van zowel SKJ als Gezinshuis.com.