Privacyverklaring

Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van de website en als cliënt is heel belangrijk. In deze verklaring staat beschreven hoe er binnen de praktijk alles gedaan wordt om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden.

Hieronder staat beschreven welke gegevens verzameld worden en voor welk doel ze worden gebruikt. Uitgangspunt is hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

a. Gedrag en bezoekgegevens website

Op https://www.wijnanda-coaching.eu worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruikt WIJNANDA, die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

b. Veiligheid
Bij trajecten worden een aantal medische en persoonlijke gegevens (allergieën, medicijngebruik, contactpersoon en overige belangrijke gegevens in geval van nood) gevraagd, die belangrijk kunnen zijn bij noodgevallen. Deze informatie wordt opgeslagen in het cliëntdossier.

c. Cliëntdossier
Bij trajecten zullen we een coachingsovereenkomst aangaan. Een scan van deze overeenkomst zal in het digitale cliëntdossier worden bewaard. In dit dossier worden daarnaast een cliëntenkaart en sessieverslagen opgeslagen. Dit betreft informatie in hoofdlijnen (geen medische gegevens) die beveiligd is en alleen voor mij toegankelijk. Deze informatie wordt verzameld ten behoeve van de kwaliteit van het traject en om te voldoen aan de verplichtingen vanuit het lidmaatschap van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) De informatie zal niet langer worden bewaard dan de richtlijnen welke door de ABvC hiervoor worden aangegeven.

Het cliëntdossier is beveiligd door WIZZ software en service. Zie ook hun privacyverklaring. https://www.wizz-software.nl/privacyverklaring-van-wizz-software-en-service . De computer is beveiligd.

d. Communicatie via email
Als je een een e-mail stuurt naar info@wijnanda.eu, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

e. Overige doeleinden

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam worden gebruikt om facturen te sturen en voor de boekhouding van WIJNANDA. Tevens worden deze gegevens gebruikt om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Derden

Het kan zijn dat je gegevens met anderen gedeeld moeten worden om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval worden je gegevens verkocht aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer jouw werkgever het traject bekostigd, kan het zijn, dat hij een verslag wil zien van de resultaten. Daarnaast kan het in het belang van jou en/of je traject zijn, dat er communicatie plaatsvindt met jouw bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Deze vormen van communicatie met derden vinden alleen plaats na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jou. Een evaluatiegesprek of eindgesprek met jouw werkgever vindt alleen plaats in jouw aanwezigheid.

Wanneer je cliënt bent van WIJNANDA dan heeft de boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens zodat hij in opdracht van WIJNANDA de BTW-aangifte en jaarcijfers kan verzorgen.

Inzage en aanpassen
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Er wordt altijd eerst gecheckt of het verzoek wel echt van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan de verklaring.


WIJNANDA eenmansbedrijf
KVK 67470106

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-04-2019