Kwaliteit

WIJNANDA is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC) en aangesloten bij het kwaliteitsregister SKJ. Hiermee ben ik gebonden aan een klacht- en tuchtregeling, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging.

Meer info hierover vind je op ABvC en SKJ.

Informatie over mijn werkwijze is hier te vinden. Evenals de Algemene Voorwaarden.

De klachtenregeling verloopt via SoloPartners. Mocht je een klacht hebben tav de begeleiding wil ik je vragen om in eerste instantie contact met mij op te nemen. Is dit niet mogelijk, kan je ook contact opnemen met extern bureau Stichting Klachtenregeling.nl. 085-4858560 info@klachtenregeling.nl

Daarnaast zorg ik ervoor dat ik in verbinding met anderen sta, intervisie en supervisie volg.